Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019–2020 / Anmälan till läsåret 2019–2010

Ilmoittautuminen suomenkielisiin ryhmiin lukuvuodelle 2019–2020 on päättynyt. Vapaita koulupaikkoja voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta: info@win-suomikoulu.ch.

Anmälningstiden till den finlandssvenska gruppen är förlängd till och med 15.8.2019. Den finlandssvenska gruppen fortsätter sin verksamhet om det anmäls tillräckligt många elever. Skolan kan vid behov begränsa gruppen så att åldersfördelningen gynnar undervisningens kvalitet. Avgiften för verksamhetsåret 2019–2020 fastställs under det årsmöte som kommer att hållas i september 2019, till vilket skolans alla elevers föräldrar inbjuds. Avgifterna för läsåret 2018–2019 var följande: Barn 1: 260 CHF. Barn 2: 170 CHF. Barn 3: 100 CHF.

llmoittautumisaikaa suomenruotsalaiseen ryhmään on jatkettu 15.8.2019 asti. Suomenruotsalainen ryhmä jatkaa toimintaansa, mikäli siihen ilmoittautuu riittävästi oppilaita. Tarvittaessa koulu voi rajoittaa ruotsinkielisen ryhmän ikäjakaumaa opetuksen laadun takaamiseksi. Lukuvuoden 2019–2020 lukuvuosimaksut päätetään syyskuussa 2019 Winterthurin Suomi-koulun vuosikokouksessa, jonne kaikki vanhemmat ovat tervetulleita. Lukuvuoden 2018–2019 lukuvuosimaksut olivat: 1. lapsi: 260 CHF, 2. lapsi: 170 CHF, 3. lapsi: 100 CHF.