På svenska

Finska skolan i Winterthur grundades 1991. Skolan erbjuder frivillig undervisning i finska och svenska språket samt i den finska kulturen för utlandsfinländska barn som har finska eller svenska som modersmål eller som talar någondera språken som andra främmande språk. Förutom språket och kulturen bekantar vi oss med den finländska geografin och med finländska högtider och traditioner. Genom skolan har både elever och föräldrar möjlighet att etablera kontakter till andra utlandsfinländare. Från och med årskurs 2 får eleverna ett vitsord i sitt lokala betyg för sitt deltagande i undervisningen som ordnas i Finska skolan.

Vår skolans styrkor är bland annat:

  • Personlig undervisning tack vare små klasser
  • Erfarna och kompetenta lärare
  • Motiverat samarbete för gemensamma målsättningar
  • Naturnära och lugnt läge
  • Bra kommunikationsmedel och tillräckligt med parkeringsplatser

Undervisningen

Läsåret 2019–2020 finns det fyra finskspråkiga undervisningsgrupper. Undervisningen ordnas varannan onsdag klockan 14–16. Undervisningen följer den för Kanton Zürich uppgjorda läroplanen för HSK-undervisning. Varje lärare gör en egen läroplan som ytterligare baserar sej på den finska Utbildningsstyrelsens uppgjorda rekommendation för läroplan.

Föräldrar

Finska skolan utgör även en viktig plats för de vuxna. Under tiden eleverna har undervisning kan de vuxna samtala över en kopp kaffe i skolans café. Föräldrarna delar på ansvaret för caféet.

Kontaktuppgifter

Alla uppgifter hittas här.