Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023–2024 on alkanut!

Zürichin kantonissa sijaitseva Winterthurin Suomi-koulu on perustettu vuonna 1991. Koulu tarjoaa vapaaehtoista suomen kielen sekä Suomen kulttuurin opetusta ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille, jotka puhuvat suomea äidinkielenään tai toisena kielenään. Kielen ja kulttuurin opetuksen lisäksi tutustumme muun muassa Suomen maantieteeseen sekä tärkeimpiin juhlapyhiin. Lapset pääsevät myös luomaan uusia ystävyyssuhteita muihin ikäisiinsä suomea puhuviin lapsiin. Koulumme on Zürichin kantonin virallinen kotikielen ja kulttuurin opetusta (HSK = Heimatliche Sprache und Kultur) antava koulu, joten oppilaat saavat 2. luokasta lähtien paikallisen koulun todistukseen siirrettävän arvosanan.

Lukuvuonna 2021–2022 koulussamme aloitti uutena täysin etänä kokoontuva nuorten ryhmä, jonka oppilaat ovat noin 12–16-vuotiaita. Etäryhmään osallistuminen ei ole asuinpaikkakuntaan sidottua ja oppilaita onkin ympäri Sveitsiä ja jopa muualta Euroopasta.

Koulumme vahvuuksia ovat muun muassa:

  • Pienten luokkakokojen mahdollistama henkilökohtainen opetuskokemus
  • Useita erilaisia ryhmiä eri-ikäisille lapsille ja nuorille
  • Osaavat ja pidetyt opettajat
  • Hyvä yhteishenki ja rento ilmapiiri
  • Sujuvat kulkuyhteydet monesta suunnasta niin julkisilla kuin omalla autollakin

Lämpimästi tervetuloa Winterthurin Suomi-kouluun!