Tukijamme

Jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus päästä Suomi-kouluun, emme halua nostaa lukuvuosimaksujamme kohtuuttoman suuriksi. Saamme vuosittain Suomen Opetushallituksen myöntämää ja Suomi-Seuran jakamaa valtionavustusta, mutta toimintamme ei olisi mahdollista myöskään ilman vanhempien lukuvuoden aikana talkootyöllä hankkimia varoja sekä muiden tukijoidemme rahallista tai muuta tukea.

Winterthurin Suomi-koulu kiittää sydämellisesti kaikkia tukijoitaan!

Toimintaamme lukuvuonna 2023–2024 tukevat:

Opetushallitus
Suomi-Seura
Suomi-koulujen tuki ry
SVFF Schweizer Vereinigung der Freunde Finnlands