Ryhmät ja opettajat

Lukuvuodelle 2020–2021 on ilmoittautunut noin 30 lasta, jotka on jaettu neljään eri opetusryhmään:

Kerholaiset, opettaja Päivi Moser

Eskarin 1. luokkalaiset, opettaja Ruut Vihma-Crippa (21.10. alkaen sijaisena Jenna Linden)

Eskarin 2. luokkalaiset ja pienet koululaiset, opettaja Riikka Brandt

Isot koululaiset, opettaja Berit Schläpfer

Winterthurin Suomi-koulun opet: Berit, Riikka, Päivi ja Ruut