Opetus

Koulullamme toimii lukuvuonna 2023–2024 viisi lähiopetusryhmää. Nuorimmat kerholaiset täyttävät lukuvuoden aikana 3 vuotta ja vanhimmat oppilaat ovat tällä hetkellä noin 10-vuotiaita. Koulua on noin joka toinen keskiviikko elokuun lopusta kesäkuun puoleen väliin Winterthurin kaupungin loma-ajat huomioiden. Opetusta on kaikilla ryhmillä klo 14–16, sisältäen evästauon.

Koulumme opetus noudattaa Zürichin kantonin HSK-koulujen opetussuunnitelmaa. Opettajat käyttävät luokkakohtaisten opetussuunnitelmiensa laatimisessa lisäksi tukena Suomen opetushallituksen laatimaa Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta.