Opetus

Koulullamme toimii tällä hetkellä neljä suomenkielistä lähiopetusryhmää sekä yksi etäopetusryhmä. Nuorimmat kerholaiset täyttävät lukuvuoden aikana 3 vuotta ja vanhimmat oppilaat ovat yläkouluikäisiä. Koulua on noin joka toinen keskiviikko elokuun lopusta kesäkuun puoleen väliin Winterthurin kaupungin loma-ajat huomioiden. Opetusta on kaikilla lähiopetuksen ryhmillä klo 14–16, sisältäen evästauon sekä muutaman koulukerran välein myös kirjastokäynnin.

Koulumme opetus noudattaa Zürichin kantonin HSK-koulujen opetussuunnitelmaa. Opettajat käyttävät luokkakohtaisten opetussuunnitelmiensa laatimisessa lisäksi tukena Suomen opetushallituksen laatimaa Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta.