Opetus

Koulullamme toimii tällä hetkellä neljä suomenkielistä lähiopetusryhmää sekä yksi etäopetusryhmä. Nuorimmat kerholaiset täyttävät lukuvuoden aikana 3 vuotta ja vanhimmat oppilaat ovat yläkouluikäisiä. Koulua on noin joka toinen keskiviikko elokuun lopusta kesäkuun puoleen väliin Winterthurin kaupungin loma-ajat huomioiden. Opetusta on kaikilla lähiopetuksen ryhmillä klo 14–16, sisältäen evästauon sekä muutaman koulukerran välein myös kirjastokäynnin. Etäryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ryhmän yhdessä sopimana ajankohtana.

Koulumme opetus noudattaa Zürichin kantonin HSK-koulujen opetussuunnitelmaa. Opettajat käyttävät luokkakohtaisten opetussuunnitelmiensa laatimisessa lisäksi tukena Suomen opetushallituksen laatimaa Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta.