Opetus

Koulullamme toimii tällä hetkellä neljä lähiopetusryhmää sekä yksi etäopetusryhmä. Nuorimmat kerholaiset täyttävät lukuvuoden aikana 3 vuotta ja vanhimmat oppilaat ovat yläkouluikäisiä. Koulua on noin joka toinen keskiviikko elokuun lopusta kesäkuun puoleen väliin Winterthurin kaupungin loma-ajat huomioiden. Opetusta on kaikilla lähiopetuksen ryhmillä klo 14–16, sisältäen evästauon. Etäryhmä kokoontuu kerran kuussa syyskuusta kesäkuuhun (ke klo 17–19).

Koulumme opetus noudattaa Zürichin kantonin HSK-koulujen opetussuunnitelmaa. Opettajat käyttävät luokkakohtaisten opetussuunnitelmiensa laatimisessa lisäksi tukena Suomen opetushallituksen laatimaa Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta.