Winterthurin Suomi-koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat Winterthurin Suomi-koulua ja ne on laadittu yhteistyössä johtokunnan ja opettajien kanssa. Järjestyssääntöjen tarkoitus on taata työrauha oppilaille ja opettajille sekä edistää koulun turvallisuutta ja sisäistä järjestystä. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulukertojen aikana ja koulun eri tapahtumissa. Järjestyssäännöt lähetetään huoltajille joka lukuvuoden alussa ja ne ovat luettavissa myös koulun kotisivuilta. Järjestyssääntöjä arvioidaan ja muokataan tarpeen mukaan uuden lukuvuoden alkaessa yhdessä johtokunnan ja opettajien kanssa.

Opettajan ja koulun velvollisuudet

Opettajat ovat vastuussa oppilaista ja työrauhan toteutumisesta kello 14.00–16.00 välisen ajan. Pienen koulun myötä, yksittäisen lapsen avustajatarve on huoltajan vastuulla järjestää. Poikkeusehdot kouluun osallistumiselle määrittelee johtokunta opettajien kanssa tapauskohtaisesti. Oppilaat opiskelevat opettajan laatiman luokkakohtaisen toimintasuunnitelman mukaan. Koulun johtokunnalla ja opettajilla on vaitiolovelvollisuus tietoihin, joita he saavat Suomi-koulun oppilaista.

Oppilaan velvollisuudet

Kaikilta oppilailta edellytetään hyvää käytöstä sekä opetuksen aktiivista seuraamista. Oppilaiden tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä opettajien antamia ohjeita. Turvallisuussyistä johtuen käytävillä ei saa juosta tai kiipeillä portaiden kaiteissa. Toisia oppilaita tulee kunnioittaa eikä ketään saa kiusata tai nimitellä. Kiroileminen ei kuulu hyväksyttyyn kielenkäyttöön.

Huoltajan velvollisuudet

Vanhemmilla on velvollisuus ilmoittaa opettajille asiat, joilla on merkitystä koulunkäynnin suhteen, sillä sujuvan koulunkäynnin ehtona on vanhempien yhteistyö opettajien kanssa. Syyslukukauden aikana on 9 koulukertaa (sisältäen joulujuhlan) sekä kevätlukukaudella 11 koulukertaa (sisältäen kevätjuhlan). Oppilaille annetaan toisesta luokasta lähtien arvosana, joka on mahdollista siirtää lapsen paikalliseen todistukseen. Arvosanan saamisen edellytyksenä on riittävä osallistuminen opetukseen. Poissaolosta on ilmoitettava opettajalle soittamalla tai viestillä. Vanhempien on myös ilmoitettava Suomi-koulun lopettamisesta kesken lukuvuoden koulun puheenjohtajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  

Hyväksytty Winterthurin Suomi-koulun johtokunnan kokouksessa 21.11.2019.