Winterthurin Suomi-koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat Winterthurin Suomi-koulua ja ne on laadittu yhteistyössä johtokunnan ja opettajien kanssa. Järjestyssääntöjen tarkoitus on taata työrauha oppilaille ja opettajille sekä edistää koulun turvallisuutta ja järjestystä. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulukertojen aikana ja koulun tapahtumissa. Järjestyssäännöt lähetetään huoltajille lukuvuoden alussa ja ne ovat luettavissa myös koulun kotisivuilta. Järjestyssääntöjä arvioidaan ja muokataan tarpeen mukaan lukuvuoden alkaessa tai sen aikana yhdessä johtokunnan ja opettajien kanssa.

Opettajan ja koulun velvollisuudet
Opettajat ovat vastuussa oppilaista ja työrauhan toteutumisesta koulukerran ajan. Koululla ei ole velvollisuutta järjestää yksittäisille oppilaille avustajaa, mutta koulu pyrkii tukemaan mahdollisuuksien mukaan jokaisen oppilaan mahdollisuutta osallistua opetukseen. Poikkeusehdot kouluun osallistumiselle määrittelee johtokunta opettajien kanssa tapauskohtaisesti. Oppilaat opiskelevat Suomi-koulussa opettajan laatiman luokkakohtaisen toimintasuunnitelman mukaan. Koulun johtokunnalla ja opettajilla on vaitiolovelvollisuus koskien niitä tietoja, joita he saavat Suomi-koulun toiminnassa mukana ollessaan Suomi-koulun oppilaista. Opettajat ja koulu viestivät aktiivisesti koulun toimintaan liittyvistä asioista oppilaiden vanhemmille.

Oppilaan velvollisuudet
Oppilailta edellytetään hyvää käytöstä sekä opetuksen aktiivista seuraamista. Oppilaiden tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä opettajien antamia ohjeita. Käytävillä ei saa juosta eikä portaiden kaiteissa kiipeillä. Toisia oppilaita tulee kunnioittaa eikä ketään saa kiusata tai nimitellä. Kiroileminen ei kuulu hyväksyttyyn kielenkäyttöön. Toisesta luokasta lähtien annettavan arvosanan saamisen edellytyksenä on riittävä osallistuminen opetukseen.

Huoltajan velvollisuudet
Huoltajilla on velvollisuus ilmoittaa koululle asiat, joilla on merkitystä oppilaan koulunkäyntiin tai yksittäisen oppilaan tai koko opetusryhmän turvallisuuteen. Huoltajan ja opettajan yhteistyö on edellytys oppilaan sujuvalle koulunkäynnille. Huoltajan on ilmoitettava lapsen poissaolosta mahdollisimman ajoissa opettajalle. Suomi-koulun lopettamisesta kesken lukuvuoden on ilmoitettava hyvissä ajoin koulun puheenjohtajalle.

Päivitetty 30.6.2023.