Opetus

Koulullamme toimii tällä hetkellä neljä suomenkielistä opetusryhmää. Ruotsinkielisen opetusryhmän jatkaminen on mahdollista, mikäli opetukseen ilmoittautuu tarpeeksi oppilaita. Nuorimmat kerholaiset ovat 3-vuotiaita ja vanhimmat oppilaat alakoulun viimeisillä luokilla. Koulua on noin joka toinen keskiviikko elokuun lopusta kesäkuun puoleen väliin Winterthurin kaupungin loma-ajat huomioiden. Opetuskerran pituus on klo 14–16, sisältäen evästauon ja kirjastokäynnin.

Koulumme opetus noudattaa Zürichin kantonin HSK-koulujen opetussuunnitelmaa. Opettajat käyttävät luokkakohtaisten opetussuunnitelmiensa laatimisessa lisäksi tukena Suomen opetushallituksen laatimaa Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta.