Opetus

Koulullamme toimii tällä hetkellä neljä suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen opetusryhmä. Nuorimmat kerholaiset ovat 3-vuotiaita ja vanhimmat oppilaat alakoulun viimeisillä luokilla. Koulua on noin joka toinen keskiviikko elokuun lopusta kesäkuun puoleen väliin Winterthurin kaupungin loma-ajat huomioiden. Kerholaisista pieniin koululaisiin opetuskerran pituus on klo 14–16 ja isoilla koululaisilla klo 14–16.15.

Koulumme opetus noudattaa Zürichin kantonin HSK-koulujen opetussuunnitelmaa. Opettajat käyttävät luokkakohtaisten opetussuunnitelmiensa laatimisessa lisäksi tukena Suomen opetushallituksen laatimaa Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta.