Ryhmät ja opettajat

Uutta: En finlandssvensk grupp!

Lukuvuodelle 2018–2019 on ilmoittautunut noin 35 lasta, jotka on jaettu viiteen eri opetusryhmään:

Pienet kerholaiset (3–4 v.), opettaja Päivi Moser

Isot kerholaiset ja esikoululaiset (5–6 v.), opettaja Riikka Brandt

Pienet koululaiset (7–9 v.), opettaja Ruut Vihma-Crippa

Isot koululaiset (10–12 v.), opettaja Berit Schläpfer

En finlandssvensk grupp (3–6 år), lärare Linda Haglund