Ryhmät ja opettajat

Lukuvuodelle 2019–2020 on ilmoittautunut 34 lasta, jotka on jaettu neljään eri opetusryhmään:

Kerholaiset, opettaja Päivi Moser

Kerholaiset ja eskarit, opettaja Ruut Vihma-Crippa

Eskarit ja pienet koululaiset, opettaja Riikka Brandt

Isot koululaiset, opettaja Berit Schläpfer

Winterthurin Suomi-koulun opet: Berit, Riikka, Päivi ja Ruut