Yhteystiedot

Koulunjohtaja/Johtokunnan puheenjohtaja
Minna Karisto (info@win-suomikoulu.ch)

Johtokunnan muut jäsenet:

Sihteeri/Varapuheenjohtaja
Piia Bränfors
Rahastonhoitaja

Outi Kukkamo
Opettajien edustaja
Berit Schläpfer (muut opettajat toimivat opettajien edustajan varajäseninä)
Vanhempien edustaja
Leena Genser
Varajäsenet
Emilia Jansson, Riikka Laakkala Wernli, Elina Minder

Osoite
Sekundarschule Lindberg
Bäumlistrasse 39
8404 Winterthur

Facebook

Winterthurin Suomi-koulun julkinen sivu

Nykyisten oppilaiden vanhemmille tarkoitettu suljettu ryhmä

Instagram: winterthurin_suomikoulu