Yhteystiedot

Koulunjohtaja/Johtokunnan puheenjohtaja
Minna Karisto (info@win-suomikoulu.ch)

Johtokunnan muut jäsenet:

Sihteeri
Piia Bränfors
Rahastonhoitaja

Riikka Sorrentino
Opettajien edustaja
Berit Schläpfer (muut opettajat toimivat opettajien edustajan varajäseninä)
Vanhempien edustaja
Jenni Kinnunen
Varajäsenet
Leena Genser, Elina Minder

Osoite
Sekundarschule Lindberg
Bäumlistrasse 39
8404 Winterthur

Facebook

Winterthurin Suomi-koulun julkinen sivu

Nykyisten oppilaiden vanhemmille tarkoitettu suljettu ryhmä

Instagram: winterthurin_suomikoulu